Een bustype verdwijnt uit het straatbeeld, en dan? 


Na verloop van tijd zijn de bussen die nu in dienst zijn gekomen, afgeschreven. Veel exemplaren worden dan verkocht aan het buitenland en een enkeling wordt gesloopt. Het is haast ook vanzelfsprekend geworden dat van ieder bustype één of meer bussen voor het nageslacht worden bewaard. Vroeger, we spreken over de periode voor de oprichting van het HBM, werden de meeste bussen na een arbeidsintensief leven gesloopt. Zo nu en dan was er wel eens een initiatief om een bepaalde bus te bewaren, doch om allerlei redenen ging dit niet door. Op deze manier zijn veel representanten van de Haagse autobushistorie voorgoed verloren gegaan. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele AEC-Verheul bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. Ook van de bussen die net na de oorlog bij de HTM in dienst kwamen, is geen enkel exemplaar bewaard gebleven. Gelukkig heeft het Haags Busmuseum in 1979 de door de HTM aan de RET verkochte Kromhout 327 voor sloop kunnen behoeden. Rond 1980 kwam bij vele busbedrijven het besef dat het bewaren van historisch busmaterieel zinvol is. Van bijna elk bustype is wel een bus bewaard gebleven. Dit laatste kan alleen maar met medewerking van busbedrijven. Zo heeft de HTM veel afgeschreven bussen aan het Haags Busmuseum geschonken. Maar ook voor het onderhoud en onderdelen geeft HTM vaak een goede steun in de rug! Geld om allerlei zaken te bekostigen, wordt verkregen door het hebben van zakenrelaties, sponsoren en uit steun van diverse donateurs. 
U zult begrijpen dat er best veel financiële middelen nodig zijn om het wagenpark in stand te kunnen houden. Zo ziet u maar wat er allemaal bij komt kijken om een museumautobusorganisatie draaiende te houden.

 

Wat zijn de voordelen als donateur van het Bus Museum?
 
- U ontvangt een donateurskaart waarmee u (op vertoon van de kaart) korting krijgt op diverse artikelen bij onze verkoopstand, in de webshop, speciale rondritten en open dagen.
- U ontvangt 4 keer per jaar ons nieuwsbulletin "Zone Haaglanden" met daarin informatie over het HBM en het OV in Haaglanden.Bedragen

Volwassenen €15,00 p.j.
Kinderen en 65 €13,00 p.j.


Lid worden?

 
- Stap 1    Vul het volgende formulier in.
- Stap 2    Maak het genoemde bedrag over naar NL06INGB0004141521 t.n.v. Haags Bus Museum in Den Haag, o.v.v. nieuwe donateur
- Stap 3    U ontvangt automatisch van ons de laatste nieuwsbrief samen met uw donateurs pas.